Pastorační dopis

Milé sestry, milí bratři, přátelé
předpokládám, že většina z nás, když drží v ruce tento list, kroutí hlavou -
„to už opravdu zase budou svátky?"
Milé sestry, milí bratři, přátelé
předpokládám, že většina z nás, když drží v ruce tento list, kroutí hlavou -
„to už opravdu zase budou svátky?“ Ano brzo tomu opravdu tak bude, jsme
zase o něco starší – doufejme i moudřejší, obávám se však, že také otrlejší,
protože tak jako se tréninkem vypracují tvrdé svaly, tak se neustálým náporem
demagogie, prázdných slibů, nátlaku, vyvolávaného strachu a napětí vypracuje
tvrdá duše...

Ztvrdlé srdce člověka ochrání od strachu z cizinců, z chudoby z nejisté
budoucnosti naší země i všehomíra, ale také mu odepře těšit se plně ze života
s bližními na tomto úžasném světě ve slunných chvílích, kdy dokážeme v kapce
rosy, v úsměvu vnoučete, v podané ruce přítele vidět Boží zázraky.
A tak je možná lepší spolehnout se na to, co nám bylo dáno – na svou
víru, na přátelství a pomoc shůry, na tu vše prostupující lásku, která nás dokáže
provést i temnotu a bolestí, protože jak říká ve svém aforismu Pavel Kosorin:
„Bůh nevede lidi za ručičku, ale za srdce...“ a právě vnímavé srdce nám umožní
nejen plně prožívat to pozitivní, ale použít i správnou porci soucitu a pomoci -
kde je to třeba, správnou porci hrdosti a síly - abychom se dokázali zastat
slabých a abychom právě my přinesli světu kapičku světla a naděje – a nejenom
o svátcích.....

Nenechme se semlít konzumem, reklamou, politickou propagandou – to
vše pomine – ať jednou můžeme s apoštolem říci: „Dobrý boj jsem bojoval, běh
jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti,
který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce.

Trocha inspirace pro dny sváteční i všední: Christina Rossetti - Co mohu dát
Co já chudý
mohu Bohu dát?
Kdybych byl pastýř,
dám mu ovečku,
kdybych byl vinař,
dám mu bečku,
kdybych byl král,
dám mu velký dar,
ale, že jsem chudý,
mohu jen své srdce dát,
Učiním to ale rád.


Nezapomínáme na své členy a příznivce a nezapomínáme ani na ty, kteří nás již opustili a
jsou Kristu blíže. Již za krátko vzpomeneme společně.
PAMÁTKA ZESNULÝCH
Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme v neděli 30. 10. 2016 V 8,00 hod.
Jména našich blízkých je možno doručit do sboru nebo zkontrolovat na místě ze
seznamů před započetím bohoslužby, nutno však počítat s časovou rezervou
Ve středu 2.11.2016 bude sbor i letos otevřen k tichému posezení, modlitbě, zapálení
svíčky v době od 15,00 – 18,00 hod...

Adventní a Vánoční setkání proběhnou v těchto termínech:
ADVENT A VÁNOCE 2016
Přijďte strávit chvíle klidu s dobrou hudbou v předvánočním čase, vezměte své přátele a teplý kabát na
Adventní koncert v Husově sboru
který se koná za přispění městského obvodu Stará Bělá: 27.11. v 15,00 hod
Bohoslužby:
27.11. neděle 1. Adventní 8,00 hod.
4.12. neděle 2. Adventní 8,00 hod.
11.12. neděle 3. Adventní 8,00 hod.
18.12. neděle 4. Adventní 8,00 hod.
24.12. sobota Vigilie narození Páně – Štědrý den 16,00 hod.
25.12. neděle rodiny Páně 10,00 hod.
31.12. sobota díkuvzdání a vzpomínka na zesnulé 16,00 hod.
1.1. neděle jméno Ježíš 10,00 hod.
Těšíme se na Vás a přejeme pokojné dny, radost, trpělivost a Boží požehnání.


Za radu starších NO CČSH Ostrava Stará Bělá
Mgr. Gabriela Bjolková–farářka

29.10. 2016 13:12
Drahos