2017

Přání do nového roku
Milí přátelé,


ráda bych nám všem popřála "dobrý požehnaný rok 2017"
- dostatek zdraví síly i radosti a vůbec vedení Ducha pro nás, naše rodiny, církev, stát ...

Kéž nás Pán vede, opatruje a žehná nám
Gabriela Bjolková

Ž 67,2n,7b
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta,
mezi všemi pronárody tvoje spása!
Bůh nám žehná, Bůh náš.

11.01. 2017 21:21
Drahos