Velikonoce 2018

Milé sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,
zdravíme vás a posíláme informace z vaší náboženské obce
VELIKONOCE 2018

30. 3. pátek Velký pátek – čtení pašijí 17 00 hod.
31. 3. sobota Vigilie Hodu Božího velikonočního 17 00 hod.
1. 4. neděle Hod Boží velikonoční 8 00 hod.

Pravidelné bohoslužby každou neděli vždy od 8 00 hodin.
Bohoslužby pro „mladé všech generací“ zpravidla třetí neděli v měsíci mimo prázdnin
od 17 00 hodin v modlitebně na faře. (informace u sestry farářky)

Máme radost, že i v letošním roce můžeme pozvat širokou veřejnost na nabídku pestrých kulturních akcí do Husova sboru:
úterý 17. 4. koncert Mužského pěveckého sboru Vítkovice v 17 00 hod
úterý 8. 5. koncert Žesťového kvinteta Janáčkovy filharmonie Ostrava v 16 00 hod
pátek 25. 5. tradiční Noc kostelů od 18 00 hod
neděle 27. 5. třetí ročník přehlídky starobělských hudebníků „Já jsem muzikant a přicházím ze Staré Bělé“ v 17 00 hod
sobota 9. 6. v rámci cyklu koncertů „čtvero ročních období“ : Jana Boušková, Jan Ostrý, Igor Františák a Bennewitzovo kvarteto v 18 00 hod
předpokládaný termín diecézní pouti na Ostravici k Winklerově zvonici je letos ve čtvrtek 5. 7.
Děkujeme, že na svou obec nezapomínáte a posíláte jí své modlitby i finanční dary.
Také děkujeme za každoroční členské příspěvky,
které byly usnesením církevního zastupitelstva doporučeny pro rok 2018 ve výši 500/dospělou osobu/rok.
Samozřejmě respektujeme Vaši finanční situaci a jsme vděčni za vše, co své církvi věnujete.
Přejeme požehnané dny a radostné jaro za radu starších NO CČSH Ostrava Stará Bělá:

Mgr. Gabriela Bjolková – farářka

Drahos