Pastoační dopis

Přečtěte si Pastorační dopis a plán akcí pro letošní rok
Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,
babí léto ohlašuje poslední roční období – i náš liturgický rok se nachyluje a my budeme brzo bilancovat a chystat se na rok nový. Svět se proměňuje, stále se něco děje – volby do místních zastupitelstev, mediální kauzy, uragány a katastrofy, ale i charitativní akce, pomoc jedněch druhým...
Možná se nás to týká, možná že máme pocit, že věci vnějšího světa nás míjí a je důležitější kolik nejbližších se nás sejde u jednoho stolu (kdo má chuť nám zavolat, navštívit nás, na koho se můžeme usmát).
Svět se mění i my se měníme, možná tomu rozumíme, možná, že některé věci ani chápat nechceme.
Existuje ale přesto něco, co se nemění, na co se můžeme spolehnout, co je nám vždy a za každé situace oporou.
Pro nás křesťany je to zaslíbení Božího syna, že nám je a bude vždy nablízku - se svou podanou rukou, s nadějí, s podporou, s nekonečnou láskou... On nám ukázal cestu, jak důstojně ustát život s jeho bouřemi, jak být opravdovými „lidmi“ a dal nám naději, že jednou budeme v Boží náruči spojeni i s těmi, které jsme měli rádi, ale už tu s námi nejsou.
Přijměme jeho pokoj a nechme se vést při všem dění následujících dnů, neboť jak praví Písmo: „Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil – aby byl Pánem živých i mrtvých.“ Ř 14,7-9 Potřebujete-li slyšet Boží slovo, nebo pobýt mezi přáteli, nebo se jen na chvíli ztišit a zpomalit běh života, přijďte mezi nás, do svého Husova sboru.
Ať už na pravidelné bohoslužby každou neděli v 8 00 hod (v zimním období se budeme mimo svátky scházet kolem stolu v modlitebně), na „Bohoslužby pro mladé všech generací“ – zpravidla třetí neděli v měsíci v 1700 hod, na významné sváteční akce, na koncerty, či osobně po dohodě za sestrou farářkou.
Děkujeme všem členům, ale i přátelům a příznivcům, kteří pomáhají dle svých schopností a možností, aby náš Sbor byl místem přátelského duchovního setkávání.
Děkujeme také všem, kteří členskými příspěvky a dary pomáhají své církvi.
Přejeme pokojné dny a těšíme se na Vás


Nezapomínáme na ty, kteří nás již opustili a jsou Kristu blíže.
Již za krátko vzpomeneme společně.

PAMÁTKA ZESNULÝCH V pátek 2. 11. 2018 bude sbor i letos otevřen k tichému posezení, modlitbě, zapálení svíčky v době od 1500 – 1800 hod.
Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme v neděli 4. 11. 2018 v 800 hod.
11. 11. v 1600 hod. vystoupí v Husově sboru Camerata Janáček se „Starobělskou poctou Janáčkovi“ – milovníkům dobré hudby doporučujeme tento nevšední zážitek
Adventní a Vánoční setkání proběhnou v těchto termínech:
ADVENT A VÁNOCE 2018 Přijďte strávit chvíle klidu s hudbou, vezměte své přátele a teplý kabát na Adventní koncerty v Husově sboru :
2. 12. v 1500 hod. koncert žáků pěveckého oddělení Lidové konzervatoře a hostů
9. 12. v 1700 hod. koncert komorního sboru Notabene a hostů Bohoslužby:
2. 12. neděle 1. Adventní 800 hod.
9. 12. neděle 2. Adventní 800 hod.
16. 12. neděle 3. Adventní 800 hod.
23. 12. neděle 4. Adventní 800 hod.
24. 12. pondělí Vigilie narození Páně – Štědrý den 1600 hod.
26. 12. středa 2. svátek Vánoční – Štěpán 1000 hod.
30. 12. neděle rodiny Páně 800 hod.
31. 12. pondělí díkuvzdání a vzpomínka na zesnulé 1600 hod.
Vyprošujeme pokojné dny, radost, trpělivost a Boží požehnání. Za radu starších NO CČSH Ostrava Stará Bělá Mgr. Gabriela Bjolková–farářka

strana 1 dopisu v pdf
strana 2 dopisu v pdf

28.10. 2018 20:28
Drahos