Pastorační Dopis

Výňatek z Dopisu k přípravě na 100. výročí Církve československé husitské v roce 2020

Sestry a bratři, pozdravuji vás všechny v čase, kdy se přibližujeme k roku 2020, a tím i ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské,
ke kterému došlo v lednu roku 1920.
Významné jubileum stoleté cesty pod Boží milostí může prohloubit náš vztah k vlastní církvi a posílit naše společné i osobní vědomí,
proč jsme členy právě Církve československé husitské a proč právě v ní chceme naplňovat křesťanské poslání v současnosti i v budoucnosti.
Toto poslání je vystiženo mottem: „100 let služby Bohu – 100 let pomoci člověku.“
Církev je místem, kde sloužíme Bohu především v liturgii i dalšími způsoby (Ž 2,11; Ř 12,11).
A máme tak činit s opravdovou úctou a celým srdcem (1 Sa 12,24).
Naše církev byla v minulých desetiletích, je v přítomnosti a má být i v budoucnosti prostředím Kristovy lásky,
kde si navzájem pomáháme (Iz 41,6; Sk 20,35).
Pomocí se myslí jak jednorázové podání pomocné ruky člověku v čase krize a nouze,
tak i trvalá duchovní starostlivost a schopnost napomáhat k rozvíjení důstojného lidství (Ř 12,8).
Církev žije, plní své poslání a rozvíjí svoji službu Bohu a pomoc lidem v konkrétním prostoru, kterým je náboženská obec.
Současně deklarujme vnitřní duchovní i viditelnou jednotu naší církve při celocírkevních akcích.
Připomínat si vznik, události a osobnosti Církve československé husitské znamená, že nejsme lhostejnými k vlastní minulosti,
ale tím ani k přítomnosti a budoucnosti.
Kéž nás Bůh v tomto čase naší přípravy na významné jubileum v roce 2020 vede svým Duchem a spojuje nás v bratrské spolupráci.

S přáním Kristovy lásky a pokoje vám všem
Tomáš Butta
patriarcha

26.10. 2019 23:43
Drahos