Plánované akce

Vážení a milí, přijměte zprávy ze své náboženské obce. Ani letos nezapomínáme na ty, kteří nás již opustili a jsou Kristu blíže. Již za krátko vzpomeneme společně.
PAMÁTKA ZESNULÝCH
V pátek 1. 11. 2019 bude sbor otevřen k tichému posezení, modlitbě, zapálení svíčky v době od 1500 – 1800 hod.
Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme v neděli 3. 11. 2019 v 800 hod.

V sobotu 16. 11. zveme naše členy i příznivce na diecézní pouť k uctění
památky Jana Opletala do Litovle

Adventní a Vánoční setkání proběhnou v těchto termínech:
ADVENT A VÁNOCE 2019
Adventní koncerty v Husově sboru:
1. 12. v 1500 hod. „Těšíme se na Ježíška“ koncert žáků ZŠ ve Staré Bělé
8. 12. v 1500 hod. Adventní koncert komorní hudby


Bohoslužby:
1. 12. neděle 1. Adventní
8:00 hod
. 8. 12. neděle 2. Adventní
8:00 hod.
15. 12. neděle 3. Adventní
8:00 hod.
22. 12. neděle 4. Adventní
8:00 hod.

24. 12. úterý Vigilie narození Páně – Štědrý den 16:00 hod.
26. 12. čtvrtek 2. svátek Vánoční – Štěpán 10:00 hod.
29. 12. neděle rodiny Páně 8:00 hod.
31. 12. úterý díkuvzdání a vzpomínka na zesnulé 16:00 hod.
12. 1. 2020 neděle 15:00 hod. komorní koncert k 100. výročí založení CČSH– cembalo a housle Ondřej a Anna Muchovi a Jan Tomanek

Těšíme se s Vámi na shledání a přejeme Boží požehnání.
Za radu starších NO CČSH Ostrava Stará Bělá
Mgr. Gabriela Bjolková–farářka


26.10. 2019 23:48
Drahos