Zrušení akcí

Vážení a milí v Kristu, s pocitem zodpovědnosti a na základě mimořádné výzvy biskupů,
v situaci vyhlášeného stavu nouze,
jsme se rozhodli do odvolání nekonat řádná bohoslužebná a pravidelná shromáždění
Jistě je možné využít nyní všech možností, jak žít i nadále duchovním životem.
Můžeme sledovat přenos bohoslužeb a tematické pořady v televizi či rozhlase,
věnovat se četbě Písma a křesťanské literatury v rodinách či v domácnostech
a především vyzýváme všechny k modlitbám: za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele,
za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za to,
abychom byli opravdovými křesťany a v této nelehké situaci obstáli.

Další informace o vývoji situace budeme přidávat v případě potřeby na web i vývěsku na sboru.
Samozřejmě můžete volat i psát sestře farářce i sestře kazatelce.
Stále jsme všichni spojeni v Duchu svatém a věříme, že se brzo shledáme i ve sboru.

S přáním Boží posily
za radu starších
Vaše farářka
14.03. 2020 15:07
Drahos