Nedělní bohoslužba CČSH online

Vážení a milí,
zájemci o sledování našich bohoslužeb, mohou využít facebookový odkaz
a sledovat vysílání nedělní bohoslužby ze Sokolova - čas 10 hod.
na adrese: Lukáš Bujna Vysíláme z účtu: www.facebook.com/husuv.sbor.sokolov

Moji milí,
zdá se, že před námi jsou dny zahalené temnotou, mnozí z nás pociťují obavy,
stres, strach - a je to přirozené. Tak jako se ale jarní slunce vytrvale pokouší zahřát na jaře promrzlou půdu,
tak i my jsme vyzváni, abychom se ještě intenzivněji snažili uklidnit srdce a duši vírou,
duchovní posilou z Písma, modlitbou i činy vzájemné lidskosti.
Je moc hezké pozorovat, že toto období nepřináší jen utrpení, ale probouzí v lidech solidaritu a návrat k přirozenému zdravému rozumu.
S úctou a vděčností myslím na ty, kteří šijí roušky a dávají je ostatním, na ty,
kdo se zapojili do dobrovolnické pomoci, aby pohlídali děti lidí, co nemohou zůstat doma nebo přinesli nákup seniorům,
především pak na zdravotníky a všechny pomáhající profese, kteří se snaží být k dispozici potřebným,
ale myslím i na všechny, kteří jsou v terénu a dávají najevo, že chtějí být zodpovědnými - nosí roušky v obchodech,
dodržují rozestupy, chovají se "lidsky"...

Tato doba nás prověřuje, odkrývá naše charaktery, ukazuje, zda jsme schopní myslet i na slabé a ohrožené
a nejen na sebe a také nás "nutí" obrátit se do vlastního nitra, semknout se v rodinách a věnovat to,
čeho si dnešní doba tak cení - čas - svým blízkým.

Nechci rozvádět, že o tom všem je vlastně postní období, ani se nechci zamýšlet nad tím,
čím to, že jsme zrovna v této době tak silně tlačeni k naplňování toho, co by mnohdy mělo být přirozené....

Chtěla bych jen tiše prosit, abychom si za všech okolností uvědomovali,
že se to týká všech, že záleží na přístupu každého z nás, jak situaci zvládneme.
Ale také prosím - pamatujme na to, že v tom nejsme sami, že Boží syn,
který sám utrpením prošel, nám sdělil vše potřebné, abychom obstáli.
Pokud si dokážeme vždy nejprve uvědomit, že "Bůh je láska" a stvořil nás "k obrazu svému" s tímto vědomím dokážeme zvládnout vše,
co bude následovat. Zůstávejte v pokoji Krisotvě
Vaše farářka
21.03. 2020 18:46
Drahos