Dopis biskupů CČSH ke sčítání obyvatel

Vážené sestry a bratři, milí přátelé,
zdravíme Vás a oslovujeme jako biskupové Církve československé husitské. Přijměte od nás v tomto čase před velikonočními svátky slova povzbuzení a přání dobra a pokoje.
V současné situaci epidemie všichni především neseme starosti a obavy o zdraví a životy své i svých blízkých. Doléhají na nás i další těžkosti této složité doby, ale jako věřící lidé nezapomínáme na zaslibovanou naději, vycházející z biblického poselství o milosrdném Bohu, který své věrné a tento svět neopouští. Přejeme Vám, abyste přes všechny nejistoty světa vnímali toto ujištění víry. A pokud považujete naši církev za svůj duchovní domov, popř. máte důvody, proč se k ní přihlásit, pak zapište do příslušného dotazníku při sčítání její plný název:

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Jsme CÍRKVÍ, pro kterou je hlavní autoritou Ježíš Kristus.
Hlásíme se k Janu Husovi a české reformaci, proto se označujeme jako HUSITSKÁ.
Církev vznikla v podmínkách novodobého demokratického a svobodného státu Československa v roce 1920, a proto je její název ČESKOSLOVENSKÁ.
Jsme sice dva samostatné národy a státy, přesto si ceníme vzájemnosti Čechů a Slováků.
Členy naší církve jsou přirozeně i lidé dalších národností.
Usilujeme žít podle Ježíšova učení lásky, hledáme a zastáváme hodnoty pravdivosti a snášenlivosti.
Vyprošujeme našim domovinám, všem lidem a celému stvoření pokoj a požehnání!

S bratrským pozdravem
David Tonzar, biskup pražský
Pavel Pechanec, biskup královéhradecký
Filip Štojdl, biskup plzeňský
Juraj Dovala, biskup brněnský
Tomáš Chytil, biskup olomoucký
Jan Hradil, biskup bratislavský
Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

02.04. 2021 10:57