Pastorační Dopis

Milé sestry a bratři v Kristu, pokoj Vám. Vloni se poprvé stalo, že se o Velikonočních svátcích nemohly konat bohoslužby. Uplynul rok a my se opět ocitáme na prahu tohoto velkého církevního svátku v nejistotě, co nás čeká.
Věřím, že se letos, navzdory všem úskalím, která nám zákeřný virus přináší, budeme moci setkat a oslavit definitivní vítězství života nad smrtí, tmou a beznadějí skrze Velikonoční zvěst.
Věřím, že přijdou lepší časy a doufám, že se ve zdraví budeme scházet v našich sborech i nadále. I s těmi, kteří nemohou být osobně přítomni, zůstáváme ve spojení v modlitbách i v naději na stálou přítomnost Pána v našich - mnohdy bolavých - životech.

VELIKONOCE 2021
2. 4. pátek Velký pátek – čtení pašijí 17,00 hod.
4. 4. neděle Hod Boží velikonoční 8,00 hod.

Pravidelné bohoslužby každou neděli vždy od 8,00 hodin. Mimořádné bohoslužby budou upřesněny dopisem, vyvěšeny na nástěnce i na webových stránkách. Aktuálnost konání bohoslužeb v souvislosti s vládními nařízeními a omezeními je vždy možno telefonicky ověřit u sestry kazatelky nebo sestry farářky.

Jako každý rok máme i letos v plánu různé kulturní a společenské akce, jako jsou hudební koncerty, Noc kostelů, účast na pouti na Ostravici a podobně. Chtěli bychom uspořádat i slavnostní koncert k představení nových varhan a poděkovat na něm všem, kteří se podíleli na jejich stavbě prací či hmotnou podporou, musíme však respektovat stávající situaci a dodržovat všechna opatření, aby návštěva našeho sboru nebyla vnímána jako ohrožení, ale přinášela pouze radost a povzbuzení. Sledujte proto naši vývěsku, webové stránky či facebook, kde budeme vždy s předstihem umisťovat aktuální pozvánky.

Přejeme pevné zdraví a ochrannou Boží ruku nad všemi životními cestami Za radu starších NO CČSH Ostrava Stará Bělá:
Mgr. Gabriela Bjolková – farářka02.04. 2021 11:03