Památka zesnulých

v našem sboru v rámci nedělních bohoslužeb v neděli 31. října od 8,00 hod