Vážení a milí,
tradičně v tomto čase posíláme informace z naší náboženské obce o tom, co vše jsme připravili pro nadcházející období.
I letos jsme měli spoustu plánů na společné slavení bohoslužeb i koncerty a setkání ve sboru.
Vzhledem k situaci ale musíme přijmout stav věcí
a s ohledem na bezpečnost nás všech od ledasčeho upustit.
31.10. 2020 14:37
Dle usnesení vlády ČR platí s účinností od středy 14. října 2020 zákaz hromadných akcí
konaných v počtu vyšším než šest osob ve vnitřních i vnějších prostorech,
který se vztahuje též na bohoslužby a jiné náboženské obřady a shromáždění.
17.10. 2020 16:30
Milé sestry, milí bratři, přátelé.
Minulou neděli jsme v evangeliu slyšeli Ježíšovu řeč na rozloučenou a ve čtvrtek byl svátek oslavení či nanebevstoupení Páně.
Tím se zakončilo čtyřicetidenní období, ve kterém se vzkříšený Ježíš zjevoval svým učedníkům.
Završuje se tak velikonoční období, a můžeme říci, i Ježíšovo poslání, které zde mezi lidmi měl vykonat.
26.05. 2020 11:43
Vážení a milí, s nadějí vyhlížíme k neděli 17.5.2020,
kdy obnovíme bohoslužebnou činnost v naší náboženské obci.
S radostí Vás tedy zveme k pravidelným bohoslužbám v neděli v obvyklém čase.
15.05. 2020 22:08
Milé sestry, bratři, milí přátelé.
Z nejvyšších míst se do médií tu a tam dostávají i mírně optimistické informace,
které snad už budou oním příslibem lepších časů.
02.05. 2020 23:58
Drahos