Listopadové hudební setkání připravil pro všechny příznivce známý

Mužský pěvecký sbor Vítkovice na 4.11.2014 v 16.00 hodin
02.10. 2014 10:49
veendy
Nezapomínáme na své členy a příznivce a nezapomínáme ani na ty, kteří nás již opustili a jsou Kristu blíže. Již za krátko vzpomeneme společně.
Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme v neděli 2. 11. 2014
02.10. 2014 10:46
veendy
Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé, s radostí Vás zveme na slavnostní bohoslužby u příležitosti 90. výročí otevření Husova sboru ve Staré Bělé, které se budou konat 12. října 2014 od 10.00 hodin za účasti bratra biskupa a některých zástupců duchovenského sboru.
02.10. 2014 10:40
veendy
Letos, 23. května, se v Husově sboru opět koná Noc kostelů. Více informací a program najdete na stránkách: www.nockostelu.cz

Těšíme se na vás.
21.05. 2014 18:51
veendy
NO vyhlašuje sbírku na výměnu krytiny střechy Husova sboru.
Pokud chcete podpořit svou náboženskou obec a přispět na opravu střechy Husova sboru, můžete tak učinit buď přímo v kostele - kdykoliv po bohoslužbě, nebo zasláním peněz na náš účet: 214343842 / 0300
15.04. 2014 22:18
veendy